ปลดปล่อยพลังแห่งความเป็นผู้นำ (leadership): แนวทางสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ

leadership management: การก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคมของเราได้ส่งผลต่อวิธีที่เราว่าด้วยการนำ. พบกับแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการปรับตัวของ ‘ภาวะผู้นำ’ ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Saturday. Summer. Beautiful sunny day, so my friends and I decided to make a picnic and watch the sundown. Pretty fun and relaxed day.

ปลดล็อกพลังของ Learning Agility เพื่อขับเคลื่อนความรู้และนวัตกรรมในทีมของคุณ

โอบรับความคล่องตัวและคงความว่องไวเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอน เรียนรู้กลยุทธ์เชิงปฏิบัติสำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวนำหน้าคู่แข่ง

team building agile

Entrepreneur Mindset วิธีคิดแบบผู้ประกอบการ 2023

พัฒนาความคิดในเเบบ entrepreneur mindset ของผู้ประกอบการและปลดล็อกความสำเร็จในความพยายามทางธุรกิจของคุณในยุค digital era

Two middle age business workers smiling happy and confident. Working together with smile on face hand giving high five at the office

ปลดล็อกความสำเร็จด้วย the growth mindset เเล้ว mindset คืออะไร วันนี้เราไปดูกัน

ความแตกต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset? สำรวจข้อดีและข้อเสียของแต่ละข้อ และค้นพบวิธีพัฒนากรอบความคิดในการเติบโตที่ช่วยเพิ่มการเติบโตในอาชีพและโอกาสของคุณ

growth mindset